Hampa, det vill säga fibrer från den narkotikaklassade växten Cannabis Sativa, är ett naturmaterial som används i allt större utsträckning. Hampans fibrer har ett högt cellulosainnehåll vilket innebär att de är lämpliga för framställning av rep, säckar och flätade konstruktioner. Om fibrerna bereds på rätt sätt är det även möjligt att tillverka kläder. Processen är i regel miljövänlig och hampa brukar räknas som ett ekologiskt naturmaterial. I takt med att Cannabis avkriminaliseras i delar av världen har det blivit lättare att få tillstånd för att bedriva forskning kring hampans egenskaper. Det har också blivit billigare att producera fibrerna. Det är därför troligt att hampan kommer att vara mer använd i framtiden än den är idag.

Hampans kontroversiella fibrer

Hampa har tidigare varit lite kontroversiellt i bland annat Sverige eftersom ämnen i växten Cannabis är narkotikaklassade. Även om fibrerna som används vid till exempel textiltillverkning inte innehåller någon mätbar mängd av dessa ämnen har det ändå varit svårt att producera hampa utan att råka få med drogen på köpet. Nu finns det dock särskild industriell hampa som har extra långa stjälkar och såpass låga nivåer av narkotikaklassade ämnen att det inte går att utvinna någon olaglig substans. Industrihampa är därför lagligt idag, så länge man följer vissa bestämmelser. Ett av kraven man måste uppfylla för att få tillstånd att odla hampa är att man måste ha minst fyra hektar mark avsedda för ändamålet. Du kan alltså inte ha bara några enstaka plantor industrihampa i ett växthus. Detta handlar delvis om att myndigheterna måste ha en rimlig möjlighet att kontrollera så att det inte är fel sorts hampa som odlas.

linnochull.2.se

Hampa förr och nu

Idag odlas det hampa i Sverige på ungefär 130 hektar. Statens jordbruksverk är en bra resurs om du vill lära dig mer om hampans användningsområden och hur du får tillstånd att odla växten. Förr i tiden var det inte lika kontrollerat, hampa är nämligen en gammal kulturväxt som hade många användningsområden. Ett bra sätt att använda hampa på lite kallare breddgrader är låta hampa fungera som värmande isolering – istället för till exempel gullfiber. Precis som alla grödor har hampan sina för och nackdelar. Det stora problemet med hampa som naturmaterial är att det kan vara känsligt för röta om det inte behandlas på rätt sätt. Produktionen av hampa upphörde på de flesta håll innan Cannabis kriminaliserades. Hampan konkurrerades ut av andra material. Det sker dock en återhämtning eftersom man upptäckt nya metoder för bearbetning av hampans fibrer. Hampa är inte bara ett naturmaterial som kan användas vid hantverk och konstruktion utan även ett biobränsle som kan utnyttjas vid framställning av etanol.