Att klä sig medvetet innebär inte bara att ha koll på vad som är snyggt och trendigt. En betydligt viktigare aspekt är att kläderna ska vara hållbara ur ett miljöperspektiv. Eftersom naturliga material är både snygga och etiskt vänliga är det ett utmärkt alternativ till de stora kedjornas massproduktion. Många ser bomull som en av de stora miljöbovarna – och även om det blir fina kläder av materialet väljer många bort det på grund av dess dåliga rykte. Faktum är dock att det går att använda bomull med gott samvete så länge man ser till att det är ekologiskt odlat.

Bomullsproduktionen har normalt höga utsläpp gentemot hur mycket bomull som faktiskt kan framställas. Det betyder att det finns ett extra stort behov av ekologiska bomullsodlingar. Genom att få ned utsläppen som bomullen står för går det att göra en verklig förändring i ett helhetsperspektiv. I en tid när både klimatförändringar och skador i närmiljön oroar många människor är förändring ett nödvändigt alternativ och en ökad andel ekologisk bomull kan vara en nyckel till hur vi klarar av omställningen till en grönare värld.

Cotton crop landscape with copy space area

Den viktigaste skillnaden mellan vanlig och ekologisk bomull är att den senare inte innehåller några som helst spår av bekämpningsmedel. Faktum är att reglerna säger att äkta ekologisk bomull inte får odlas på fält där det har funnits miljöskadliga besprutningsmedel under de senaste tre åren. Det gör att köparna av ekologisk bomull kan vara säkra på att de inte har besprutats med medel som kan smutsa ned närområdet och ge permanenta skador på miljön.

Att bomullen är ekologiskt odlad är ett bra och viktigt steg i rätt riktning för att klädinköpen ska bli mer miljövänliga, men det är bara en första del i ett långt led av aspekter som påverkar klädernas miljöpåverkan. Efter att bomullen har framställs genomgår den en process av olika typer av behandlingar där det gäller att hålla koll på att de inte är miljövidriga. Exempelvis riskerar många bomullskläder att fraktas långt mellan olika delar av världen innan det når till dina händer. Samma sak gäller andra varor som innehåller bomull. Det kan exempelvis handla om kuddar och andra tillbehör till sängar.